Nguyễn Đình Bảo long

Trường:Trường Tiểu học Ninh Hiệp

Khối:1

Lớp:1A

ID:28062461

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
113009319:09 12/10/2017
213009919:16 12/10/2017
3130014419:20 12/10/2017
4130013019:23 12/10/2017
5130011518:12 26/10/2017
6130025918:50 10/11/2017
7130074510:50 18/11/2017
8130036412:50 07/12/2017
9130044512:33 04/01/2018
10330047913:08 11/03/2018
11130068413:22 11/03/2018
122290102314:01 11/03/2018
 Tổng35904580 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d