Nguyen Viet Khiem

Trường:Trường Tiểu học Thụy Sơn

Khối:1

Lớp:D

ID:28008365

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130011514:25 10/10/2017
2127012414:28 10/10/2017
3129094514:58 10/10/2017
4130018814:34 21/10/2017
5129030206:49 05/12/2017
6125040706:56 05/12/2017
7316034807:09 05/12/2017
8329050407:03 12/12/2017
9130087807:20 20/12/2017
10130066801:42 03/02/2018
11126099802:39 06/02/2018
12130064703:05 05/03/2018
 Tổng30105477 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c