Nguyễn Minh Khang

Trường:Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:A8

ID:27929682

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012312:29 26/02/2018
2130010312:33 26/02/2018
3130016512:36 26/02/2018
413009312:38 26/02/2018
5130011412:40 26/02/2018
6130018312:44 26/02/2018
7130024412:48 26/02/2018
8330019412:34 27/02/2018
9130027512:39 27/02/2018
10130038912:46 27/02/2018
11230036213:00 27/02/2018
12128073008:43 05/03/2018
 Tổng35802975 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d