Nguyễn Minh Khang

Trường:Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội

Khối:2

Lớp:A8

ID:27929682

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12660119713:43 06/12/2018
21450128704:20 08/12/2018
32650109413:53 09/12/2018
41610102513:07 11/12/2018
51630127413:31 11/12/2018
61790141913:56 11/12/2018
 Tổng37907296 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.14 · Branch · Slug: 8193732c1dc2198709741b26b671bb5be0b7f3fc