Nam Vũ Hải

Trường:Trường Tiểu học Chu Văn An

Khối:1

Lớp:1i

ID:27861747

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012820:54 03/10/2017
2130013521:13 04/10/2017
3130018821:18 04/10/2017
4130017421:00 13/10/2017
5130020615:49 04/11/2017
6130024922:04 11/11/2017
7130082313:41 20/11/2017
8130063812:34 04/12/2017
9230045213:06 16/12/2017
10130048614:28 31/01/2018
11129054011:50 07/02/2018
12130074414:02 12/03/2018
134400149814:01 23/05/2018
 Tổng39906261 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d