Đinh Hải Chi

Trường:Trường Tiểu học Kiêu Kỵ

Khối:2

Lớp:2e

ID:27828554

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11460183208:21 03/11/2018
21300183608:57 03/11/2018
33330131612:37 09/11/2018
41480180913:41 12/11/2018
51355181008:49 17/11/2018
65560180609:00 01/12/2018
71670254110:01 05/01/2019
82570193114:26 26/01/2019
 Tổng372514881 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.10 · Branch · Slug: fb002b17f38b856ea40f018e69852414373a5b1e