Đinh Hải Chi

Trường:Trường Tiểu học Kiêu Kỵ

Khối:2

Lớp:2e

ID:27828554

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11460183208:21 03/11/2018
21300183608:57 03/11/2018
33330131612:37 09/11/2018
41480180913:41 12/11/2018
 Tổng15706793 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.30 · Branch · Slug: 6a8c255b6ca2370667a4dd8d5f27baf05b876484