Chi Đinh Hải

Trường:Trường Tiểu học Kiêu Kỵ

Khối:1

Lớp:1e

ID:27828554

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012020:53 01/10/2017
2130015120:57 01/10/2017
3130022621:02 01/10/2017
4130010820:32 18/10/2017
5130025520:04 02/11/2017
6129031514:18 14/11/2017
7129068710:17 09/12/2017
8130054814:12 30/01/2018
9125068814:23 30/01/2018
10125090214:39 30/01/2018
117290142403:27 11/06/2018
121290176014:40 16/06/2018
132880168109:02 17/06/2018
 Tổng43408865 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c