Anh Nguyễn Tiến

Trường:Trường Tiểu học Thái Đô

Khối:1

Lớp:1c

ID:27716967

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130016716:51 05/10/2017
2130011716:53 05/10/2017
3130013713:46 12/10/2017
4130010213:48 12/10/2017
5130014810:17 06/12/2017
6130017110:21 06/12/2017
7129017910:24 06/12/2017
8127026010:29 06/12/2017
9128051407:52 07/01/2018
10127058707:50 24/01/2018
11228028004:53 05/03/2018
12130059209:09 05/03/2018
 Tổng31902662 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c