Nam Vũ Hải

Trường:Trường Tiểu học Chu Văn An

Khối:1

Lớp:1i

ID:27603572

Quận/Huyện:Quận Tây Hồ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130029521:40 21/09/2017
2130018820:39 22/09/2017
3130033321:42 28/09/2017
4130025521:56 12/10/2017
5130026620:12 01/11/2017
6130024118:08 10/11/2017
7130046013:58 19/11/2017
8130036913:10 03/12/2017
9230065714:08 15/12/2017
10130050013:44 27/01/2018
11530058502:17 10/02/2018
12130059600:21 10/03/2018
 Tổng36004745 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Mar 22 03:13:02 UTC 2018 · Version: 1735 · Branch · Slug: 38f41637801236047bb7d14093b22ca66ca6a4ff