Chu Gia Bảo

Trường:Trường Tiểu học Minh Đức

Khối:2

Lớp:2A

ID:27598019

Quận/Huyện:Huyện Ứng Hòa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11620182714:07 01/10/2018
22520119808:37 09/12/2018
31620156009:09 09/12/2018
 Tổng17604585 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.14 · Branch · Slug: 8193732c1dc2198709741b26b671bb5be0b7f3fc