Bảo Chu Gia

Trường:Trường Tiểu học Minh Đức

Khối:1

Lớp:1A

ID:27598019

Quận/Huyện:Huyện Ứng Hòa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130017920:59 21/09/2017
2130011121:00 21/09/2017
3127037421:57 29/09/2017
4130024221:41 17/10/2017
5130043616:23 29/10/2017
6129081209:33 11/11/2017
7120032904:14 26/11/2017
8130065001:24 16/12/2017
91300112001:44 16/12/2017
102290104307:57 28/01/2018
114290171503:09 14/02/2018
122260125514:41 09/04/2018
131840360015:26 03/05/2018
 Tổng424012575 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d