Bui Gia Phuc

Trường:Trường Tiểu học Thụy Sơn

Khối:1

Lớp:A

ID:27369831

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010520:04 29/09/2017
2127012620:07 29/09/2017
3130021220:12 29/09/2017
4128017412:35 12/01/2018
5129019512:59 12/01/2018
6130024513:04 12/01/2018
7128042313:12 12/01/2018
8130042813:20 12/01/2018
9129070413:32 12/01/2018
10330057200:32 06/03/2018
11129083300:47 06/03/2018
12130044003:10 06/03/2018
 Tổng32004017 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c