Du Phạm Thanh

Trường:Trường Tiểu học Dân lập Lê Quý Đôn

Khối:1

Lớp:A13

ID:27260542

Quận/Huyện:Quận Nam Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
113009010:59 09/09/2017
2130013522:19 16/09/2017
3130014621:37 30/09/2017
413009819:58 17/10/2017
5130014121:53 08/11/2017
6130018317:42 10/11/2017
7230037605:57 10/12/2017
8130038506:03 10/12/2017
9129062004:27 17/12/2017
10230064503:28 28/01/2018
11130063007:30 03/03/2018
12230078013:52 11/03/2018
 Tổng35904229 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7