Nguyễn Lê Khánh Chi

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1c

ID:27238513

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130015316:26 08/09/2017
2130017316:24 15/09/2017
3130024216:13 04/10/2017
4130019616:19 16/10/2017
5129031116:15 01/11/2017
6130055508:15 16/11/2017
7128096903:15 18/11/2017
81240100708:37 01/12/2017
9330083806:40 02/01/2018
10130047008:34 24/01/2018
112290165908:11 26/02/2018
12130035208:19 05/03/2018
 Tổng35006925 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Mar 22 03:13:02 UTC 2018 · Version: 1735 · Branch · Slug: 38f41637801236047bb7d14093b22ca66ca6a4ff