Nguyễn Lê Khánh Chi

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:2

Lớp:2A2

ID:27238513

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11390149403:09 19/10/2018
21400164903:34 24/10/2018
31290181004:06 24/10/2018
41350144003:10 06/11/2018
51360145403:26 15/11/2018
61680181103:34 29/11/2018
 Tổng24709658 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.391 · Branch · Slug: 90c4c46640ea956c4cfd6844268418fada87db97