Nguyễn Lê Khánh Chi

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:2

Lớp:1c

ID:27238338

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11340181302:57 18/10/2018
21330183003:29 18/10/2018
32380182103:42 06/11/2018
41580179504:13 06/11/2018
51260170303:39 13/11/2018
61550181003:01 29/11/2018
71740223904:37 25/12/2018
81870154404:25 16/01/2019
 Tổng405014555 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.0 · Branch · Slug: 8363a378d9d864320bbabe594d8c5dc3ce34a795