Chi Nguyễn Lê Khánh

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1c

ID:27238338

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130017216:20 08/09/2017
2130019216:20 15/09/2017
3130053816:12 04/10/2017
4130022116:13 16/10/2017
5129051716:09 01/11/2017
6130094216:33 09/11/2017
7126055102:57 18/11/2017
81270143409:03 01/12/2017
9129075508:27 29/12/2017
10129043508:20 24/01/2018
11330047604:17 24/02/2018
12130068908:13 05/03/2018
 Tổng35006922 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Thu Apr 5 03:28:02 UTC 2018 · Version: 1806 · Branch · Slug: 01ffa3dd37b5a03f1b92bec862d716ec8294e8e7