Nguyễn Lê Khánh Chi

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:2

Lớp:1c

ID:27238338

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11340181302:57 18/10/2018
21330183003:29 18/10/2018
 Tổng6703643 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.0.18 · Branch · Slug: 9d91bce40c421502d155b8c9dab0ca96d601e9f6