My Pham My

Trường:Trường Tiểu học Phúc Diễn

Khối:1

Lớp:1a2

ID:27230300

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010320:10 08/09/2017
2130010909:34 16/09/2017
3130019416:17 08/10/2017
4130011010:04 13/10/2017
5130013716:49 29/10/2017
6130030513:20 08/12/2017
7130032413:26 08/12/2017
8130028213:31 08/12/2017
9130085404:45 16/12/2017
10230046610:39 26/01/2018
11130053611:24 07/02/2018
 Tổng33003420 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d