Nam Vuphuc

Trường:Trường Tiểu học Thụy Quỳnh

Khối:1

Lớp:1c

ID:27106724

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130014520:52 06/09/2017
2128091116:45 16/09/2017
3129041109:14 30/09/2017
4129037509:53 11/11/2017
5130064910:10 11/11/2017
6129044816:09 11/11/2017
7130068409:21 16/12/2017
8130094609:37 16/12/2017
9128083509:51 16/12/2017
101300138008:58 24/01/2018
11130096604:44 06/02/2018
12130049708:25 05/03/2018
 Tổng32307750 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Fri Apr 27 03:15:47 UTC 2018 · Version: 1871 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c