Nam Vuphuc

Trường:Trường Tiểu học Thụy Quỳnh

Khối:1

Lớp:1c

ID:27106648

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130016720:48 06/09/2017
213009020:45 14/09/2017
3129034108:35 30/09/2017
4130012321:47 13/11/2017
5130010221:49 13/11/2017
6130016021:53 13/11/2017
7129059002:46 16/12/2017
8129087203:01 16/12/2017
91290167203:40 16/12/2017
10127069006:57 24/01/2018
111220297603:05 06/02/2018
12130067603:39 05/03/2018
 Tổng31507783 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.5.1 · Branch · Slug: 489f6dfcc42e78aa5ccc60d2d9cc8c9d58fd3c9c