Vũ Phúc Khánh Nam

Trường:Trường Tiểu học Thụy Quỳnh

Khối:2

Lớp:2c

ID:27106648

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12350183304:28 21/10/2018
23270182914:08 28/10/2018
31450181614:39 28/10/2018
41420182114:42 28/11/2018
51295181015:13 28/11/2018
61830178115:43 28/11/2018
71480165004:27 04/01/2019
81320272810:15 15/01/2019
92340243404:40 01/03/2019
 Tổng375517702 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7