Hương Nguyễn Thảo

Trường:Trường Tiểu học Thọ Lộc

Khối:1

Lớp:A

ID:27081508

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130012717:56 15/09/2017
2130013818:02 15/09/2017
3130017622:17 28/09/2017
4130010720:27 14/10/2017
5130039519:36 05/11/2017
6130022007:32 16/12/2017
7130040607:40 16/12/2017
8130036607:46 16/12/2017
9130048107:55 16/12/2017
10130072213:46 23/02/2018
11130085714:02 23/02/2018
121290100607:35 10/03/2018
133680360022:16 18/05/2018
 Tổng427027486 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: Sat Apr 7 16:21:33 UTC 2018 · Version: 1819 · Branch · Slug: e19d7d87d02ac7db9d14eb95c4a2ab09926e692d