Duc Nguyen Minh

Trường:Trường tiểu học Vân Phúc

Khối:1

Lớp:1a

ID:26822281

Quận/Huyện:Huyện Phúc Thọ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1130010601:11 16/12/2017
21290267302:45 16/12/2017
3130017501:47 23/12/2017
4129018001:55 23/12/2017
5130018302:12 23/12/2017
6130024902:25 06/01/2018
7129034702:37 06/01/2018
8130049813:01 21/01/2018
9127060513:12 21/01/2018
10130066106:42 16/02/2018
114280-2853701:02 13/05/2018
121260-2747101:28 13/05/2018
131770360010:12 13/05/2018
 Tổng4250-18914 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v2.3.29 · Branch · Slug: 4623a723064c2c0d3ed86c1e7ce347d5473ffa2d