Phạm Đức Hùng

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6a1

ID:21577876

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12340114215:07 23/09/2021
21460174718:23 23/10/2021
32290134819:47 25/12/2021
41360149820:13 25/12/2021
51260180120:45 25/12/2021
61490124421:10 04/01/2022
73440243408:40 18/01/2022
86270141718:19 07/03/2022
91420252708:41 18/03/2022
 Tổng333015158 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2