Bùi Khánh Hà

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:6

Lớp:6a1

ID:20199852

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11340109520:23 25/09/2021
21360179813:54 10/10/2021
31350154617:10 02/12/2021
41250122217:31 02/12/2021
51440135815:20 23/12/2021
61660137121:32 29/12/2021
71460220308:36 18/01/2022
81390144314:42 09/03/2022
91290189208:31 18/03/2022
 Tổng354013928 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5