Ngo Do Bao Ngoc

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:7

Lớp:6a1

ID:16413320

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11300129210:06 09/01/2022
21240180110:36 09/01/2022
33300151114:42 09/01/2022
41360180115:12 09/01/2022
52410147115:46 09/01/2022
61450125616:07 09/01/2022
71140146510:24 20/01/2022
 Tổng220010597 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2