Hà Tiến Đạt

Trường:Trường THCS Hoàng Diệu

Khối:7

Lớp:7B

ID:14502214

Quận/Huyện:Huyện Chương Mỹ

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11290117217:21 17/11/2021
21380120910:25 20/11/2021
31250127115:21 21/11/2021
 Tổng9203652 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5