Trần Trung Hải

Trường:Trường THCS Hữu Nghị

Khối:8

Lớp:8a5

ID:12807521

Quận/Huyện:Thành phố Hòa Bình

Tỉnh/Thành phố:Hòa Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14330180121:01 03/10/2021
22430139121:23 25/10/2021
31270131312:56 14/11/2021
41320180121:27 21/11/2021
51350119121:42 30/12/2021
61310140922:06 30/12/2021
71380238310:34 18/01/2022
82370138720:21 14/03/2022
 Tổng276012676 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2