Bùi Gia Bảo

Trường:Trường THCS Thanh Trường

Khối:7

Lớp:7B1

ID:11686376

Quận/Huyện:Thành phố Điện Biên Phủ

Tỉnh/Thành phố:Điện Biên

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11380173111:39 12/10/2021
21480177720:36 12/10/2021
31280180217:07 20/11/2021
42460170519:54 17/12/2021
51370149920:20 17/12/2021
61490116420:49 31/12/2021
 Tổng24609678 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1215 · Branch · Slug: 660603f49b9a6fd9a86b69d1b1219321df4b9be2