Xếp hạng Trường Tiểu học Kim Đồng  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Kim Đồng / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Kim Đồng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36024777Nguyễn Thiên Bá11B741209583
2 36032395Nguyễn Khải Nguyên11B6392010207
3 36032272Nguyễn Minh Anh11B638906578
4 36086129Phan Nguyễn Khánh Vy11B533402585
5 36115120nguyenthienba190611B633003051
6 36119374Lê Nguyễn Huyền Trân11B524102016
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616