Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35202802Trương Bảo Nam33Q17717010489
2 35211291Phạm Đức Nhật Khánh33A47657511086
3 35153948Đỗ Phúc Nguyên33A107636013348
4 34124073Mai Ngọc Duy32c7622012670
5 35215959Ngô Xuân Nam33A37617011273
6 35235247Phạm Nhật Linh33A47611011383
7 32425008Trần Minh Hằng31A117602013447
8 32786460Mai Hoàng33a5660108251
9 34055500Dinh Hoang Nam33a5659706278
10 34055403Đinh Dũng33A5659006177
11 35174471Nguyễn Đức Duy33A117586012760
12 32393156Nguyễn Hoàng Minh Ngọc33A57578013527
13 32364977Nguyễn Thiệu Lâm32p7565013517
14 32354442Vũ Nhật Nguyễn3A37559012392
15 35208664Tống Trần Sơn33Q26556010113
16 35208450Doãn Bảo Nghi33Q27556010539
17 32393844Nguyễn Thiên Dương31P7554013388
18 32281647Nguyễn Thiên Hương33A147552513365
19 35232837Kiều Cao Huy33A37545511593
20 35202768Nguyễn Ngọc Hải Minh33Q17543013480
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239