Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Anh 4

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Anh  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30872650Đặng Cường Minh 44A12752708484
2 30872675Đặng Cường Minh 44A12651405003
3 30872696Đặng Cường Minh4a12649804793
4 32483953Nguyễn Trọng Hoàng Quân44b7484013334
5 30872630Đặng Cường Minh 44A12647607651
6 30964819Nguyễn Nhật Nam44c7461011292
7 35029844Trần Đình Lâm44A7455010127
8 30901298Nguyễn Bá Kiên44A57447011991
9 30893143Nguyễn Thanh Vịnh4G7413012640
10 32429398Nguyễn Ngọc Châu Anh4a137412010409
11 30891449Trần Phú Ngọc Hải44D7407010005
12 31007720Nguyễn Nhật Nam44C638709574
13 32493796Nguyễn Đức Lộc44A157374012090
14 32592408Lưu Gia Linh44P7368013453
15 31007783Nguyễn Nhật Nam 44C536507181
16 30964664Dương Minh Khôi4C7363011483
17 35137187Lê Hoàng Vũ44A147355013616
18 31007800Nguyễn Nhật Nam 44C635009785
19 33740419Phùng Ngân Hạnh44A77350013049
20 35177046Doãn Phú Thăng44A17331010430
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616