Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Anh 3

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Anh  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35202802Trương Bảo Nam33Q17586010671
2 35208450Doãn Bảo Nghi33Q27536011278
3 32354442Vũ Nhật Nguyễn3A37532511584
4 35208664Tống Trần Sơn33Q27520512123
5 35153948Đỗ Phúc Nguyên33A107511012811
6 35234234Bùi Đức Khang33A2750758828
7 32393844Nguyễn Thiên Dương31P7491512457
8 34124073Mai Ngọc Duy32c748309867
9 35174471Nguyễn Đức Duy33A117478011832
10 35220691Đồng Đặng Kim Ngân33Q37475011846
11 35166548Dương Gia Hưng33a27470510121
12 35215959Ngô Xuân Nam33A37470510887
13 35193033Nguyễn Nam Phong33D7465512667
14 32242626TRẦN BÁ NGUYÊN33A77463012756
15 35235247Phạm Nhật Linh33A4746009636
16 32229111NGUYỄN ĐỨC MINH33A5745809557
17 32281647Nguyễn Thiên Hương33A147457012333
18 35749724Lưu Quế Phương33A87451013381
19 32364977Nguyễn Thiệu Lâm32p7450511253
20 32393156Nguyễn Hoàng Minh Ngọc33A57447511707
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616