Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35352990Nguyễn Minh Duy11A77614011233
2 35857400Nguyễn Hà Linh11B760309136
3 35310747Hoàng Trần Minh An11A8759905009
4 35636180Lê Thanh Hải My11A13759704970
5 35246469Vũ Lê Hà Anh11a11759604320
6 35150188Lê Nam Khánh11a759604855
7 35273058Trần Ngọc Bảo An11A13759606671
8 35231281Trần Lê Thục Anh11A6759609802
9 35324996Nguyen Anh Kiet11Q2759504855
10 35308654Trương Việt Anh11B759405798
11 35255044Vũ Quỳnh Anh1A8759406356
12 35253219Trần Tuệ Minh11a10759407715
13 35347506Bùi Quang Dũng11759306084
14 35300847MinhAnh11A4759306684
15 35258797Nguyễn Khánh Chi11A11759308853
16 35345020Vu Gia Bao11Q2759308921
17 35052873CAO NGỌC BẢO KHANH11Q17593010965
18 35290149Nguyễn Vũ Huyền Ân11D759206796
19 35334792Vũ Lê Chi11A3759105784
20 35285663Dang Hoang Anh Thu11A3759105964
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616