Xếp hạng Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35789252Nguyễn Thảo Quyên33B7275013493
2 35687149Nguyễn Hoàng Minh33A7255013492
3 35789236Nguyễn Thúy Duy33B7244512362
4 35988410Thạch Sơn Hoàng Trưởng33B519006402
5 35789263Nguyễn Minh Thư33B215103604
6 34059384nguyễn hoàng minh 32314005403
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616