Xếp hạng Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học 2 xã Hiệp Tùng

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35847067Đặng Hà Anh Thư22b735506011
2 35800187Phạm Nhật Huy22b733908373
3 35800206Lê Trường Phát22b7259552912
4 35846963Nguyễn Duy Khánh22b623059294
5 35298698Vũ Minh Phúc22E112901801
6 35800167Võ Phúc Duy22b210202787
7 35847122Phan Chí Nguyện22b15201704
8 34848320Nguyễn Trăm Anh2lop 415201739
9 35847043Nguyễn Ánh Quyên22b134010530
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616