Xếp hạng Trường Tiểu học Đại Đồng II  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Đại Đồng II / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đại Đồng II

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35301629Nông Quang Minh55A1612007264
2 35428698phúc phụ đạo55a138305322
3 35302115Vi Thị Thùy Linh55A137604768
4 35301775Lương Hoàng Phúc55A147605985
5 35301390Nông Thu Hương55A136405369
6 35452461phúc phụ đạo55a125503604
7 35387570phúc phụ đạo55a125103104
8 35301286Lục Duy Anh55A124903606
9 35556549Nông Ngọc Huyền55a212301801
10 35823362mothiaivy55a21200784
11 35669919Nông Mạnh Quân55A21180552
12 35556570Nông Việt Bách55A21180728
13 35669934Dương Ngọc Thái55A21180794
14 28044736Nongquang Minh51A11150661
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616