Xếp hạng Trường TH & THCS Lê Hồng Phong  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường TH & THCS Lê Hồng Phong / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35348173Người Đến Sau44A334003460
2 35347983Lò Thị Bảo Châm44A726859324
3 36032456Đào Chu Thị Minh Anh44A7240510202
4 35347903Lò Thị Hiểu Vy44A7230011124
5 35347949Đào Chu Thị Minh Anh44A7223010503
6 35458385Nông Duy Nhật44B7219011411
7 34821632Lường Anh Thư44b7217510430
8 35469504Lò Thị Hiểu Vy44A7206010070
9 35364304Hoàng Hồng Hạnh44B7204010755
10 35391672Lường Anh Thư44B7201011149
11 36056732Lường Đắc Thế44A719704539
12 35391670Hà Bảo Lâm44B7195010696
13 35384449nông duy nhât4lớp 4B7192011678
14 35469558Lò Thị Bảo Châm44A718708518
15 35348047Lường Đắc Thế44A718609439
16 35458700Hoang Hong Hanh44B7178011183
17 34204852Lường Anh Thư44B7177011273
18 36078458Lương Đâc Thế44A517206628
19 35391674Hoàng Hồng Hạnh44B517207426
20 35348006Vì Bảo Phong44A717009788
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616