Xếp hạng Trường TH & THCS Lê Hồng Phong  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường TH & THCS Lê Hồng Phong / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35381293Chu Trần Linh Đăng22A662006280
2 35993984Điêu Quốc Triệu22B7513510985
3 35292595Điêu Quốc Triệu22B7468511205
4 36118266Hoàng Diệu Anh22B737509101
5 35301621Hoàng Diệu Anh22B7359010071
6 35292714Bế Bảo Nam22B7312012314
7 36118831Bế Bảo Nam22B729009608
8 35381551Hoàng Thùy Thái Lan22A223901725
9 35292815Cam Thi Hien22B216202950
10 35472932Chu Trần Linh An22A113901051
11 35292909Luong Gia Vu22B311602198
12 36032627Lò Thị Cát Tường22A39502411
13 34213247Hà Gia Bảo21B16701802
14 34204890Hoàng Diệu Anh22B15401801
15 35354696Vi Thi Van Anh22B14901802
16 35121645hoàng diệu anh22b13701127
17 35387032Chu Hong Phuc22A1260322
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616