Xếp hạng Trường THCS Đồng Khởi  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Đồng Khởi / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Khởi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35793295Lâm Kiến Văn66/9620307016
2 35750720Huỳnh Đoàn Văn Khoa66/3619306703
3 35753824Nguyễn Ngọc Anh Thư66/9514206208
4 35750572Nguyễn Ngọc Quỳnh Như66/3510504966
5 35750589Hồ Xuân Hiếu66/349402985
6 35771350Nguyễn Minh Khoa66/348602697
7 35750585NGuyễn TẤn PHát66/348502246
8 35752850Huỳnh Lê Khánh Linh66/1038205151
9 35750862Nguyễn Tân Minh Cường66/247103415
10 35751211Bùi Duy Lợi66/436904061
11 35793910Huỳnh Nhã Cẩm Vy 66/12390960
12 35764468Pham Nguyên Phương Anh66/312301055
13 35751603Huỳnh Lâm Thanh Phúc66/312301241
14 35796258Cao Hoàng Mỹ Ngọc66/31220584
15 35767538Phạm Minh Tuấn66/101210743
16 35752074NGUYEN LE DOAN TRANG66/911901036
17 35820625Nguyễn Ngọc Lan Anh66/31180296
18 35753235Trịnh Hoàng Thùy Ngân66/91160260
19 35750979Đỗ Minh Trung66/51160326
20 35864789Nguyễn Trần Bích Hợp66/31150461
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616