Xếp hạng Trường Tiểu học Bồ Lý  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Bồ Lý / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Bồ Lý

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36024747Nguyễn Linh Chi22A1632403501
2 35364978Nguyễn Khắc Nghĩa221460956
3 35383704Nguyễn Khắc Nghĩa2214601802
4 35997536Trần Bảo An22a51330395
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616