Xếp hạng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35042879NGUYỄN CÔNG HOÀNG66A9628209032
2 35073697NGUYỄN CÔNG HOÀNG 66A9624607890
3 35079828Đặng Thu Thuỷ66A7519507256
4 35073585Đào Thị Phương Linh66A5414504549
5 35186748Hồ Minh Hoàng66A218701604
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616