Xếp hạng Trường Tiểu học Tứ Hạ 2  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tứ Hạ 2 / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tứ Hạ 2

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35912485Phạm Bá Phú33/26290010806
2 35764361Nguyễn Châu An33/1513405173
3 35764128Nguyễn Châu An33/139303148
4 35861801Nguyễn Châu An33/11300496
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616