Xếp hạng Trường THCS Thuỷ Lương  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Thuỷ Lương / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thuỷ Lương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36108049Nguyen Cuu Phuong Vy88/3719606299
2 35985983Bùi Xuân Dũng883717408283
3 35512310Nguyễn Diệu Thi 8 Có28/7170010092
4 35870174Nguyễn Cửu Phương Vy883716007827
5 35971144Võ Ngọc Anh Trường88/1715507496
6 23412070Hoàng Ngọc Sơn88/3715307252
7 35998636Hoàng Ngọc Bảo Trinh88/38/3615005002
8 35467051Phạm Phước Minh Đức88/2714209165
9 35968563Hoàng Nguyễn Nhật Nam88/2713309844
10 35970535Nguyễn Thị Thảo Nhi 88/1713007556
11 36034648Phạm Hoàng Nguyên88/3512104727
12 36009632Lê Nguyễn Uyên Nhi883512104960
13 35867777Nguyễn Thị Kim Ngân 88/27117010895
14 35976127Nguyen Cuu Phuong Vy88/334801276

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75