Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35688519Nguyễn Quang Anh44/3640308730
2 35235850Đinh Nguyễn Đông Hải44/2631007557
3 35544602Nguyễn Bùi Khánh Hà 44/36293010813
4 35861187Tran Thuy Linh44/4628209410
5 35811813Lê Đức Nhật Bình44/16282010353
6 34396253dinhnguyendonghai43/2626306533
7 35544636Nguyễn Bùi Khánh Hà 44/3525909007
8 32901214Trần Thùy Linh43/46259010251
9 35235902Trần Thị Mỹ Hiệp44/2625807911
10 35714047quang44/3325502858
11 35235196Phan Lê Thiên Ân44/2525008227
12 35241792LE QUAN 44/2624709754
13 35556818Hồ Phạm Kim Yến4Lớp 4/2624608824
14 35638453Nguyễn Quang Anh44/3323803633
15 35256990Hồ Thị Bảo Vi44/2623808180
16 35747233Hồ Đình Nhật Quang44/3223602486
17 35691409 Nhật Quang44/3223603045
18 34192819Phạm Phúc Nguyên 43/46227010438
19 34236841Nguyễn Khánh Đan44/56218010318
20 31298886Nguyễn Ngọc Khánh Hiền43/3621708168

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75