Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35588356Nguyễn Thái Minh Khê22/2618307172
2 34330786Trần Khánh Nam22/4513902212
3 34643943Nguyễn Thành Hưng21/339802959
4 34342307NGUYỄN BÙI KHÔI NGUYÊN21/316501728
5 35685893Dương Thiện Nhân22/425601038
6 35737808DƯƠNG THIỆN NHÂN22/414801523
7 35610178Trần Hoàng Linh22/314201450
8 35859193Phan Nguyễn Nhật Minh22/224001912
9 34327757Nguyễn Thành Hưng21/31300918
10 35530228Hoàng Lê Uyển Như22/213001234
11 34616183Cao Quốc Anh21/41250731
12 34382859Lê Trần Hà My21/31220736
13 35588652Nguyễn Văn Nhật22/112101612
14 35730358Dương Thiện Phúc22/41180212
15 34389734Nguyễn Hữu Cao Uy21/41170727
16 35580676Phan Nguyen Nhat Minh22/21170850
17 35580676Phan Nguyen Nhat Minh22/21170850
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616