Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Anh 1

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Anh  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35511127Lê Thị An Nhiên 11/2641209646
2 35851604Nguyễn Đỗ Gia Bảo11/3538405818
3 35465503Pham Quang Anh11214503491
4 35627936Le Ngoc Gia Bao1Lớp 1/2314403043
5 35561279Hồ Lê Nhật Nam11/5312403248
6 35565858Lê Thi Giao Linh11/519401782
7 35521231Le Tra Anh11/218601801
8 35966826lamphanbaolongđt11/21700595
9 35466227Lã Đình Nguyên11/41660841
10 35247082Trần Long Bảo Duy11/41600961
11 35446919NGUYỄN NGỌC AN BÌNH11/21500897
12 35561187Lê Bảo Quyên13/31460671
13 35543037Nguyễn Thị Kiều Trang11/41430789
14 35665456Trần Quỳnh Hương 1114001321
15 35598189Hồ Nguyễn Thảo Nhi11/31390561
16 35241088Lê Nhã Phương11/31200243
17 35288977Nguyễn Hải131180211
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1196 · Branch · Slug: 2ef4d0179814b58574f850b7d7de7d43552b9239