Xếp hạng Trường THCS Hoằng Phú  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hoằng Phú / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hoằng Phú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35577507le dinh dung6A619405219
2 32192947Anh thư lê6626103429

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5