Xếp hạng Trường THCS Quân Chu  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Quân Chu / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Quân Chu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35947323Vũ Chung Lan887171010322
2 35914666Vũ Minh Phương88A715709896
3 35986696triệu hồng quyên88B714008836
4 35944624ĐỖ THẾ HUY88a7132011947
5 36018395Vũ Chung Lan88411105965
6 36079450Vũ Minh Phương8839803997
7 36032048vũ chung lan8839004285
8 35953781Dương Dương8A14701694
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616