Xếp hạng Trường THCS xã Quân Chu  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS xã Quân Chu / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS xã Quân Chu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36018395Vũ Chung Lan888204013541
2 35947323Vũ Chung Lan887171010322
3 35914666Vũ Minh Phương88A715709896
4 36193717triệu hồng quyên88B714008054
5 35944624ĐỖ THẾ HUY88a7132011947
6 36032048vũ chung lan8839004285
7 35953781Dương Dương8A14701694

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5