Xếp hạng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai P3  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai P3 / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai P3

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 32262713Đặng Tiến Gia31/5319205333
2 35625208Bùi Trần Ái Vy33/415101802
3 35646569Bùi Trần Ái Vy33/415001801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616