Xếp hạng Trường THCS Xã An Mỹ 1  Toán Tiếng Anh 9

Tất cả / Trường THCS Xã An Mỹ 1 / Toán Tiếng Anh  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Xã An Mỹ 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35843484Nguyễn Trần Mai Uyên99a1616004824
2 35860452Lưu Gia Huệ99a1513506227
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616