Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Giang  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Giang / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Giang

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36021088Nguyễn Hoàng An11A7687010705
2 36107771Bùi Trọng Phát11A766206830
3 36033005Hoàng Yến Nhi11A7633010894
4 36053315HOANGYENNHI11662407739
5 36053122HOANGYENNHI11662108424
6 36106578Bùi Phùng Khải Minh11B760906381
7 35972630Cao Bảo Nam11B7599011807
8 36047142Nguyễn Thị Ngọc Anh11A7599012586
9 36021065Nguyễn Hoàng An11A7573012171
10 36106358Nguyễn Lê Duy11B757108793
11 36032992Hoàng Yến Nhi11A6565010536
12 36047047Nguyễn Thị Ngọc Anh11A7547013504
13 36073836HOANGYENNHI11552506334
14 36006761Bùi Trọng Phát11A7523013597
15 36070501Buithibaongan11a651807308
16 35972592Bùi Phùng Khải Minh11B7514013289
17 35972575Nguyễn Lê Duy11B7491013505
18 36006797Hoàng Yến Nhi11A7487013541
19 36106497Cao Bảo Nam11B733103836
20 36009411Lê Ngọc Thảo Vy11A329005098
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616