Xếp hạng Trường THCS Vĩnh Tú  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Vĩnh Tú / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Vĩnh Tú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36050575Nguyễn Thị Ngọc Duyên99716604889
2 35785307Nguyễn Thị Ngọc Duyên99716206834
3 35150948Nguyễn Thị Ngọc Duyên99511006970
4 35927223Nguyễn Thị Ngọc Duyên9925401649
5 35780315Nguyễn Thị Quỳnh Như9911901204
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616