Xếp hạng Trường THCS Vĩnh Tú  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Vĩnh Tú / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Vĩnh Tú

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35550843phuc7b real77b725108887
2 35381401phuchacker7b77b520406390
3 35674940Lê Nam Hải77b717106331
4 356699371ehuuphuz77b312603253
5 35258413lehuuphuc7b77b312502937
6 35297784lehuuphuc7b177b25601557
7 35896592Đặng Minh Nhật7b723801041
8 35777213Le Thi Thao Suong7A12801026
9 35827943Trần Tuấn Thành77b1200544
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616