Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35946171Võ Đức Anh Khôi22A27444012966
2 36111024Ngô Dương Thanh Hà22A1542107614
3 35941481HỒ NGUYỄN BẢO CHI22A47406511466
4 35949879Ngô Dương Thanh Hà22A17401010784
5 35956374Trần Đăng Khoa2LƠP 2A27386512108
6 36051947Trương Anh Khoa22A1738059525
7 35932426Nguyễn Ngọc Minh Hạnh22a17380513491
8 36022175Ngô Dương Thanh Hà22A1637207608
9 35942979Ngô Dương Thanh Hà22A17353512475
10 35807920Nguyễn Hoàng Duy Bảo22A17348013009
11 35903272Nguyễn Lộc Tuấn Kiệt22A17331510650
12 35941343Nguyễn Thành Phong22A17322512561
13 34689555Võ Gia Hân22A16319010810
14 35943170TRƯƠNG KHẢ NGÂN22A27319011596
15 35893462Nguyễn Thùy Chi22A27319012443
16 35978664Ho Thanh Thanh Tu22A27306010836
17 35941214nguyễn hoàng thảo my22A17297513404
18 35973654HỒ AN BÌNH22A17296010095
19 35941774Nguyễn Thị Phương Chi22A3629358842
20 35941199Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc22A17290512008
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616