Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh  Toán Tiếng Anh 2

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh / Toán Tiếng Anh  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35893462Nguyễn Thùy Chi22A27290011474
2 35428937Nguyễn Hoàng Duy Bảo22A1414907147
3 35941481HỒ NGUYỄN BẢO CHI22A439301837
4 35942427Nguyễn Ngọc Diệp Linh22A115401801
5 33901283Nguyễn Đăng Khoa22A215201802
6 35941264Hồ Ngọc Tuấn Kiệt 22A215001802
7 35903272Nguyễn Lộc Tuấn Kiệt22A114601802
8 35505739Nguyễn Hoàng Duy Bảo22A114401801
9 36022175Ngô Dương Thanh Hà22A11420852
10 35974603nguyen tien nam24a113501018
11 35788149Trần Nguyễn Bình An22A11170339
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616